Natuurwerkdag & vergroen je straat!

053 Enschede Duurzaamheid - Zaterdag 3 november hebben meer dan 80 enthousiaste vrijwilligers zich ingezet voor het behoud van de boomkikker in de Zuid Eschmarke.

Wethouder Jurgen van Houdt heeft samen met zijn kinderen ook met plezier deelgenomen aan deze dag. De organisatie lag in handen van de natuurwerkgroep EN HOE en Landschap Overijssel.

De boomkikker is een zeldzame soort in Nederland maar de Zuid Eschmarke huist nog een behoorlijk aantal boomkikkers. Om de soort te behouden moet het leefgebied goed onderhouden worden, tijdens deze natuurwerkdag werd aandacht geschonken aan het beheer van landschapselementen zoals poelen en houtwallen. De noeste arbeid werd voor iedereen beloond met fijne gesprekken, soep en krentewegge.

Vergroen uw straat

De Groene Loper organiseert een bijeenkomst over de vergroening van uw straat, bent u al bezig met een project of wilt u aanhaken bij een initiatief? U bent van harte welkom!

Wanneer          woensdagavond 28 november, inloop vanaf 19.00 uur (start programma 19.30 uur)

Waar                Stichting Beien, Meeuwenstraat 160, 7523 XZ Enschede

Voor wie          bewoners en organisaties uit Enschede e.o.

Opgeven         graag vóór 22 november met een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.